светеща реклама за събитие

Рекламата на събития като конференции, фестивали, симпозиуми, корпоративни и професионални събрания, изложения, изложби, концерти и панаири обикновено се развива в рамките на фиксиран бюджет и по конкретен план за рекламиране. Важно е да се знае точния период, в който рекламата ще действа ефективно, както и да се предвиди технологично време за нейното проектиране, изработка и монтаж.
Светещите реклами, създадени по конкретни поводи, обикновено съдържат името, логото, датите на провеждане и други подробности от интерес за очакваните участници, посетители, клиенти.
Освен рекламата в медиите, интернет и печатната реклама организаторите на събития отделят специално внимание на светещите реклами. Те добавят изключителна представителност на събитието, носят имиджов ефект за компанията, информират всички участници за подробностите, а когато местоположението е добре подбрано, съдействат за набиране на популярност. За изработването на светеща реклама за конференции, симпозиуми, изложения, панаири и др., чиито успех се крепи върху навременната и добре поднесена информация, е необходимо организаторите да преценят добре своята таргет-група (дали съдържа основно младежи, когато се касае за концерт, или например, лекари за специализиран здравен симпозиум), посланието към нея и методите за достигане до потенциалните участници. Често светещите реклами за събития, особено тези с международно участие, са двуезични, като запазват изображението, а текстът се разполага симетрично или от двете страни на рекламното съоръжение.

Какви са нашите предложения за светеща реклама за вашето събитие, като уточняваме, че списъкът не е изчерпателен:

– Светещи кутии – едностранни, двустранни, с различна степен на осветяемост и възможност да бъдат използвани впоследствие за други рекламни или информационни цели;
– Светещи букви и текстове. Те са подходящи за панаири, конференции, симпозиуми и се разполагат покривно, фасадно или над входа за събитието. Например при откриването на хотели или други сгради от обществено значение светещите букви след откриването остават като постоянен рекламен елемент;
– Светещите табели, както и всички светещи съоръжения са използваеми 24 часа в денонощието. Светещите табели могат да бъдат рекламни, указателни или информационни, а според начина на монтаж могат да бъдат закрепени странично на стена, висящи или монтирани на специална конструкция.
– Светещите билбордове са част от много масови рекламни кампании например за фестивали и панаири, чиито успех пряко зависи от тяхната посещаемост.
– Видеостени, скролери – това са съоръжения, които се монтират обикновено до натоварени с трафик пътни артерии. Достигат до много широк кръг от хора с различен профил (пол, възраст, финансово състояние, професия, семейно положение);
– Фасадните реклами също са приложими. Те могат да бъдат сравнително по-икономични поради употребата на евтини материали и методи за закрепяне.

Вайпърс БГ (vipers.bg)
тел:+359 897891238, e.mail: vipers@ abv.bg(гр.София, Божурище ул.“Осми март“3)

ви предлага професионални решения за изработката на светеща реклама за вашето събитие. Ние не правим компромис с качеството – яркост, печат, прецизност на изображението, устойчивост на атмосферни влияния, дълготрайност и не на последно място:

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОМЯНА и НОВО ПРИЛОЖЕНИЕ СЛЕД
ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ВАШАТА КОНФЕРЕНЦИЯ, КОНЦЕРТ, СИМПОЗИУМ, КОРПОРАТИВНО СЪБРАНИЕ И ДР.

Ние ще изготвим оферта по ваше задание – вид, размери, форма, съдържание, изисквания към материалите (метал, плексиглас, винил и др.). След одобрение от ваша страна, ще пристъпим в оперативен порядък към изпълнение на задачата – изработката и монтажа.

Доверете се на професионализма!