Изработка на Аварийни Стълби

Най-новите изисквания за безопасност към строителството и архитектурата налагат наличието на аварийно стълбище, което да се използва при пожар, наводнение, земетресение или други аварийни ситуации. Всички съвременни инженерни проекти за големи сгради предполагат наличието на аварийно стълбище. Сградите за обществено ползване или по-високите жилищни сгради обикновено разполагат с асансьор, но когато ползването му е възпрепятствано, се налага да се слиза и качва по стълби. Те обикновено са разположени извън сградата и са прикрепени към фасадата с цел да се спести пространство. Възможно е и да бъдат вътре в сградата – в странични или спомагателни помещения. Вайпърс.бг изработва и монтира металните стълби, които да служат за:

–          слизане и качване при аварийни ситуации – път за бягство при пожар или други бедствия

–          използване за поддръжка на различни съоръжения и инсталации

–          извършване на ремонти на сгради – инспектиране, технически контрол, почистване и други дейности

Аварийните стълби биха могли да бъдат:

–          прави – създават по-голямо удобство за ползващите и са по-подходящи, когато пространството за монтаж не е ограничено

–          спираловидни – също могат успешно да изпълняват аварийната си функция, но са по-неудобни за преминаване, особено от трудноподвижни хора

С все по-напрегнатото и динамично ежедневие се налагат все по-сериозни мерки за сигурност, като за големите многоетажни сгради това е изключително важно. Вайпърс.бг предлага проектиране, изграждане и монтаж на аварийни стълби изцяло в съответствие с всички изисквания за безопасност. При необходимост на Вашата сграда от такова стълбище, обърнете се към Вайпърс.бг, за да обсъдим всички възможности и да изработим проект по Ваше задание. Нашите специалисти ще съобразят размера, височината и формата с конкретните параметри на сградата и предпочитанията на клиента. При изработката ние използваме най-съвременни машини и технологии, подбираме най-качествени материали, за да удовлетворим всички изисквания и да създадем надеждно аварийно стълбище. При монтажа ние се водим от всички правила за безопасност и гарантираме безупречно изпълнение в уговорения срок.

Аварийните стълби се поставят на:

–          жилищни сгради – многоетажни блокове с апартаменти, които разполагат с асансьор, но при аварийна ситуация обитателите се нуждаят от пряк и лесен път за напускане на сградата

–          административни сгради – обикновено са големи и винаги пълни със служители и посетители, това налага неизменно наличието на аварийно стълбище, което да осигурява безопасно бягство при необходимост

–          хотели и заведения за хранене и забавления – предполагат струпване на хора, което при аварийни ситуации би било още по-опасно; в този случай аварийното стълбище е определящо

–          промишлени сгради – складови бази, производствени цехове, предприятия, фабрики или заводи; предполагат наличието на аварийни стълбища, поради естеството на дейност и наличието на много хора

Вайпърс.бг ще осъществи всеки един проект за изграждане на аварийно стълбище, което да изпълнява функцията си при необходимост. Ние ще изпълним всяка една поръчка според одобрения проект и ще използваме най-качествени метални елементи, за да осигурим дълъг живот и безопасност на съоръжението. Вайпърс.бг има за основна цел да удовлетвори всички изисквания на клиента и да създава висококачествени продукти. Доверете ни се и ще се убедите, че качеството е наша запазена марка!